Teologisk plattform og prosjekt

Gammel vin i nye skinnsekker  (Luk 5,39)

Vi lever i en tid med store utfordringer for de kristne kirker av alle konfesjoner i den vestlige del av verden. Gapet mellom kirkene og kulturen i samfunnet rundt oss vokser, mens mange menigheter stadig blir mindre og med høyere gjennomsnittsalder. Dette er en virkelighet det er lite fruktbart å fornekte, selv for de mest ihuga folkekirketilhengere.

Er det mulig å snu denne utviklingen for kirkene i Europa? En ting er sikkert; at det ikke finnes enkle svar på dette spørsmålet. Men kanskje kan vi finne en retning å bevege oss i? Selv mener jeg det nå er på høy tid at vi stiller følgende spørsmål, og at vi gjør det i dypt alvor:

Hva er det som utgjør uoppgivelige innholdsmomenter i den kristne tro og tradisjon (=guddomlig åpenbaring), og hva er historisk betingede former og standpunkter som må kunne endres og tilpasses den tiden vi lever i?

            Vi står overfor den store utfordring å kontekstualisere, å gjøre det kristne budskap aktuelt og levende, for mennesker som lever i en historisk og kulturell virkelighet som, de siste 30-40 år, har endret seg meget i forhold til den forholdsvis stabile enhetskultur som preget det norske samfunn i flere århundrer. Denne utfordringen har fulgt kirken gjennom hele historien, og vi kan vel regne Paulus utsagn, litt fritt gjengitt, om å være jøde for jøder og greker for greker (1 Kor 9,19-23), som et klart kontekstualiseringsprogram. Vi vet videre fra Paulus liv og tjeneste at han var meget radikal i sin kontekstualisering, men at han også var seg bevisst en grense, “[jeg] er bundet av Kristi lov” (1 Kor 9,21). Det fantes for Paulus noe som var uoppgivelige innholdsmomenter i den kristne tro, et eksempel ser vi i 1 Kor 15,2, i sammenheng med hans drøftelse av Kristi oppstandelse.

            Kan vi finne kriterier som gjør det mulig å kontekstualisere det kristne budskap i vår tid uten at viktige innholdsmomenter oppgis eller fornektes i møte med den aktuelle kulturelle virkelighet? Noen synes å mene at det bare er det helt sentrale budskap om Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse av syndere som må fastholdes. Selv mener jeg det er umulig å isolere kallet til å ta imot Guds uforskyldte frelse fra kallet til å etterfølge Jesus som hans disippel. Og det siste må nødvendigvis ha etiske konsekvenser. Et viktig spørsmål i dag er om det er mulig å opprettholde det reformatoriske prinsipp om Skriften alene. Da i den forstand at ulike skriftord må leses og tolkes i lys av sin historiske kontekst, og i lys av andre skriftsteder som kan kaste lys over den aktuelle sak. Selv vil jeg mene at det er helt nødvendig å fastholde dette prinsippet for å unngå en uholdbar subjektivisme. Teologiske eller etiske standpunkter som hevdes i dag, men som det ikke finnes spor av i Skriften selv eller som er i direkte motstrid til denne, sett i lys av tekstenes historiske kontekst, blir derfor meget problematiske.

Selv opplever jeg meg her på linje med følgende utsagn av den amerikanske teologen Robert E. Webber, The Younger Evangelicals. Facing the Challenges of the New World, Grand Rapids, 2002, 15:

Because culture is in a new paradigm, the old wineskins are collapsing. It is not the faith that needs to be changed but the paradigm or the wineskins in which Christianity is communicated.

Den gamle vinen, klassisk og bibelsk kristen tro og bekjennelse, er fremdeles den beste (Luk 5, 39), men historisk betingede tradisjoner og former må endres i evangeliets tjeneste.

Det prosjekt som presenteres gjennom denne bloggen er altså dette:

å søke å fremme og illustrere positive forsøk på en aktuell kontekstualisering av det kristne budskap, og av menighetsformer og gudstjenesteliv, som kan bidra til å utvikle og bygge livskraftige kristne menigheter i vår tid.

Dette vil skje både gjennom omtale av aktuell og relevant litteratur, og ved egne kommentarer og drøftinger. Eksempler på kontekstualiseringsforsøk som, etter min mening, ikke er fruktbare eller teologisk holdbare vil også bli trukket fram. Likeså standpunkter som ikke holder mål, her også etter min mening, etter det reformatoriske Skriften alene prinsippet. Jeg inviterer hermed til å være med på dette prosjektet, gjerne også gjennom kommentarer og innlegg til bokanmeldelser og innlegg jeg selv skriver.

Så blir stikkordet, om det skulle vise seg å bli en viss bredde i oppslutningen om dette prosjektet: Gammel vin i nye skinnsekker. Og vi er naturligvis interessert i å fordype oss i den gamle vinen og dens skatter og hemmeligheter, samtidig som vi leter etter nye skinnsekker, former og uttrykk som i dag egner seg i formidlingen av evangeliet for nye generasjoner. Eksempler på forsøk på det siste finnes på denne bloggen allerede i tre omtaler av bøker om menigheter som særlig sikter seg inn på kirkeuvante.

            Den som ønsker det kan også følge meg på http://twitter.com/Oveconrad hvor jeg, løpende, vil gjøre oppmerksom på nye innlegg og kommentarer.

Én kommentar

  1. Detta ger ju ett intressant perspektiv också på «nytt vin i gamla vinsäckar», dvs det fungerar inte. Fortsättningen på Luk 5:39 är intressant: «Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya; han tycker att det gamla är bättre.» Att kontextualisera idag är inte lätt. Det finns många uttryck för vilken man är främmande men där Kyrkan kunde ha något att förmedla av det grundläggande evangeliet. Kanske en större frimodighet och trygghet i att evangeliet om Jesus är detta gamla vin men som möter på ett nytt sätt i bloggvärlden, facebook etc. Törs vi ta dessa redskap till oss eller blir vi rädda för det nya och på det sättet tystar den helige ande? Som ordförande för Oasrörelsen i Sverige och kyrkoherde i Svenska kyrkan vill jag gärna vara med i samtalet om detta: Gammalt vin i nya säckar.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: