Commentaries on the Gospels

Det hender at prester spør meg om anbefaling av egnede kommentarer til sine prekenforberedelser. Nå er det ikke like lett å orientere seg i den strøm av enkeltkommentarer og kommentarserier som finnes på markedet, men jeg vil nevne 2-3 som jeg har hatt nytte av selv. Disse vil interessere noen som liker, fra tid til annen, å ta et dypdykk tekstene. Jeg oppgir priser og hvor du kan få tilsendt bøkene portofritt.

Til Matteusevangeliet tror jeg ingen slår Michael J. Wilkens, Matthew. The NIV Application Commentary. From biblical text . . . to contemporary life, Grand Rapids: Zondervan 2004 (1003 s). Denne er en del av en serie til hele Bibelen, men har, som alle serier, sine svake ledd. Kommentarene i denne serien tar oss med i en prosess over tre trinn: Original Meaning – Bridging Contexts – Contemporary Significance. Som ekseget har Wilkins sin styrke i det historiske arbeid med tekstene, med det er imponerende hvordan han gjennomfører prosjektet med den heremeneutiske  refleksjonen og prekenaktualisering også. Amerikanske bøker er forbausende billige, du får den fritt tilsendt i Hardcover fra The Book Depository, jf. link under Bokbestillinger, for 25 euro (under Nkr 200).

MatthewTil Johannesevangeliet har jeg valgt Craig S. Keener, The Gospel of John. A Commentary. vol one & two,Peabody: Hendrickson 2003 (til sammen 1636 s). Dette er rett og slett en imponerende kommentar, særlig  til  Johannesevangliets teologiske og historiske kontekst, men også med grundig drøftelse av tekstene . Du får den fritt til sendt i paperbackutgave i to bind for 38 euro (under Nkr 300).

The Gospel of John

Til slutt skal nevnesKenneth E. Bailey, Jesus Through Middle Eastern Eyes. Cultural Studies in the Gospels,Downers Grove,Ill.: InterVarsity Press/London: SPCK 2008 (443 s). Grunnen til at jeg nevner denne boken, som jeg har omtalt før, er at denne inneholder noen særdeles interessante drøftinger av det lukanske særstoffet i evangeliene. Særlig liknelsene. Du får den fritt tilsendt for 16.75 euro, hvilket tilsvarer omlag Nkr 130.

Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospels