Planlegg i tide – stabsreise til England?

Jeg gjør oppmerksom på et utmerket kurs arrangert av stiftelsen:

Flower

på konferansesenteret Swanwick, Derbyshire, 7th – 10th November 2011. Flere norske prester og menighetsarbeidere, særlig fra Stavanger bispdømme, har allerede hatt gleden av å delta på disse kursene. De sikter seg inn på tradisjonelle menigheter, særlig Church of England, og søker å inspirere disse til å tenke mer målrettet.

Jf hjemmesiden deres for mer opplysninger og muligheter for påmelding:

http://www.leadingyourchurchintogrowth.org.uk/