Hymne fra sykesengen

Jeg kom nylig over dette diktet av Sir Henry Wotton (1568-1939)

Oh thou great Power, in whom I move

For whom I live, to whom I die,

Behold me through thy beams of love,

Whilest on this Couch of tears I lye;

And Cleanse my sordid soul within,

By thy Christs Bloud, the bath of sin.

 

No hallowed oyls, no grains I need,

No rags of Saints, no purging fire,

One rosie drop from Davids Seed

Was worlds of seas, to quench thine Ire.

O pretious Ransome! Which once paid,

That Consummatum Est was said:

 

And said by him, that said no more,

But seal´d it with his sacred breath.

Thou then, that has dispung´d my score,

And dying, was the death of death;

Be to me now, on thee I call,

My Life, my Strength, my Joy, my All

Legemets teologi

En norsk prest skrev for noen år tilbake en artikkel under denne overskriften. Og det handlet om nødvendigheten av fysisk trening, også av kroppens muskulatur, for å ivareta sin helse. Om den boken som her skal omtales i det hele tatt skal kunne passe i noen teologisk kategori, må det være denne: legemets teologi. For her dreier det seg om å spise og leve sundt: Sunde tanker. En anderledes kogebog, Sunde Tanker Aps 2009 (www.sundetanker.dk) utgitt i et samarbeide mellom de to danske stjernekokkene Jesper og Michael Koch og de to medisinske professorer Bo Christensen og Torsten Lauritzen. De to kokkene, som er eneggede tvillinger, driver topprestauranten Koch på kaien i Århus, og de to professorer arbeider begge ved medisinsk fakultet ved Universitetet i samme by. Noe av foranledningen til boken var at begge kokkene fikk diagnosen type 2-diabetes i løpet av 2005-2007, og dette innledet et paradigmeskifte både i deres egen livsstil og i hva slags menyer som kom på bordet i deres restaurant. Det dreier seg her om en litt unik bok fordi den både inneholder populært skrevne avsnitt om livsstil, kosthold og noen av de mest utbredte folkesykdommene i dag, og en rekke  matoppskrifter som både er delikate og sunne. Her finnes oversiktlige og lettleste avsnitt om hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, kols og benskjørhet. Likeså et opplysende avsnitt om hvilken helsefare langvarig stress innebærer. Boken er fri for moralisme, men det skrives realistisk og innsiktfullt om verdien av en sunn livsstil. Og legene forsøker ved konkrete forslag å  motivere til endringer i kosthold og levesett.

Sunde tanker - en anderledes kogebog

Og så er det alle de fine matoppskriftene. Ikke minst dreier det seg om en veldig kreativitet i bruk av ulike grønnsaker. Kokkene hevder at det på en samlet menu i deres restaurant i dag inngår minimum 70% grønnsaker. For den som har vanskelig for å finne godt brød i norske butikker finnes det spennende oppskrifter på alt fra mørkt rugbrød til madbrød med kartofler og blød løg. Og de fleste retter er illustrert med nydelige fargefotos som gjør det til en estetiske nytelse å bla gjennom boken. Vel bekomme!

Viktig konferanse

Church Development in the European Context – present Situation and Trends”.

Posted on juni 21, 2010 by oveconrad | Rediger

23-24 mars 2011 holdes en viktig konferanse om menighetsutvikling ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Hovedforedragsholderne blir to av Europas ledende eksperter på dette feltet, biskop Graham Cray fra England og professor Michael Herbst fra Tyskland. Graham Cray var formann i komiteen bak rapporten Mission-shaped Church til det engelske kirkemøtet i 2004, jf intro til denne http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_8613 og  http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_8610 og er nå leder for stiftelsen Fresh Expressions, http://www.freshexpressions.org.uk/. Han er særlig kjent for sitt arbeide med ungdomskulturen, og et av hans fordrag vil ha tittelen The Challenge of  Creating church for Youth and Young Adults. Michael Herbst er professor i Praktisk teologi ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Greifswald og leder for det ledende tyske institutt for menighetsutvikling, http://www.ieeg-greifswald.de/. Et av hans fordrag vil dreie seg om aktuelle trender i arbeidet med menighetsutvikling i Tyskland. I tillegg til disse to vil foredrags holdere fra Sverige, Danmark og Norge bidra til å belyse aspekter ved menighetsutvikliing i de nordiske landene. Noter datoene allerede nå, og følg med på MHS hjemmesider, www.mhs.no  for mer detaljert info.