Jesus i kulturell kontekst

Den amerikanske forfatteren og bibelforskeren Kenneth E. Bailey har tilbragt 60 år av sitt liv i ulike land i Midtøsten, undervist i NT i 40 av dem, og har tilegnet seg en helt spesiell innsikt i kulturen der. Han ble særlig kjent som bibelforsker gjennom sine bøker Poet & Peasant (1976) og Through Peasant Eyes. A Literary-Cultural Approach to the Parables of Luke (1983) som begge handler om og gir veldig interessante og friske innsikter i liknelser i Lukasevangeliet. Disse kan nå kjøpes i en meget rimelig combined edition som paperback (Eerdmans 1983).

Det som her særlig skal omtales er imidlertid hans magnum opus, Jesus Through Middle Eastern Eyes. Cultural Studies in the Gospels, Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press/London: SPCK 2008.

Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the GospelsOgså her drøftes en rekke tekster fra Lukasevangeliet, men perspektivet utvides også til Matteus og Johannes. Boken er inndelt i seks hoveddeler med tematiske overskrifter: 1. The Birth of Jesus, 2. The Beatitudes, 3. The Lord´s Prayer, 4. Dramatic Actions of Jesus, 5. Jesus and Women, 6. The Parables of Jesus.

Det er vanskelig å karakterisere denne boken (på 443 sider) med få ord, annet enn å si at den representerer fruktene av et livslangt studium av NT i en kontekst hvor mange av tekstene taler mer direkte og friskt til mennesker, også i vår tid, enn til oss som lever i en vestlig kontekst. Når jeg omtaler den her er det fordi den har gitt meg flere uventede innsikter i tekster og forhold som jeg trodde jeg, også etter 40 år med teologisk undervisning, hadde godt kjennskap til. Til prester og predikanter som er på utkikk etter noe nytt og friskt til sin prekenforberedelse er det bare å si: løp og kjøp. Jeg betalte £ 12.99 for mitt eks, portofritt tilsendt fra The Book Depository.