«Church Development in the European Context – present Situation and Trends».

23-24 mars 2011 holdes en viktig konferanse om menighetsutvikling ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Hovedforedragsholderne blir to av Europas ledende eksperter på dette feltet, biskop Graham Cray fra England og professor Michael Herbst fra Tyskland. Graham Cray var formann i komiteen bak rapporten Mission-shaped Church til det engelske kirkemøtet i 2004, jf intro til denne http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_8613 og  http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_8610 og er nå leder for stiftelsen Fresh Expressions, http://www.freshexpressions.org.uk/. Han er særlig kjent for sitt arbeide med ungdomskulturen, og et av hans fordrag vil ha tittelen The Challenge of  Creating church for Youth and Young Adults. Michael Herbst er professor i Praktisk teologi ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Greifswald og leder for det ledende tyske institutt for menighetsutvikling, http://www.ieeg-greifswald.de/. Et av hans fordrag vil dreie seg om aktuelle trender i arbeidet med menighetsutvikling i Tyskland. I tillegg til disse to vil foredrags holdere fra Sverige, Danmark og Norge bidra til å belyse aspekter ved menighetsutvikliing i de nordiske landene. Noter datoene allerede nå, og følg med på MHS hjemmesider, www.mhs.no  for mer detaljert info.